Rangkuman SBK Kelas 12- Nilai Estetis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi

Nilai Estetis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi

Nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif.

Nilai estetis bersifat objektif

jika memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata.

Nilai estetis yang bersifat subjektif 

jika keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fi sik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya.